Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. septembra 2007

Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. Jeden môj známy často hovorí o tom, akého má vo svojej práci dobrého šéfa. Tvrdí o ňom, že sa im ich šéf – na rozdiel od iných šéfov – nebojí zveriť a naučiť ich mnohé výrobné procesy. Nemá totiž strach, že ho opustia a založia si vlastnú firmu. Jeho filozofiou je, že ak im vytvorí dobré podmienky, ak ich za ich snaženie dobre ohodnotí, lepšie ako konkurencia, že sa budú cítiť dobre a väčšina z nich zostane a odmení sa mu za to kvalitnou prácou. Nepoznám človeka, ktorý by tak často a tak pozitíve rozprával o svojom šéfovi, ako o ňom rozpráva môj priateľ. Asi to naozaj funguje a možno ich motivuje iba o polovicu viac ako inde. Aké by to bolo super, keby sa mali napríklad 6-krát lepšie ako u iného šéfa? Ježiš sľubuje svojim nasledovníkom omnoho, alebo ako hovoria iné preklady, stokrát viac. Vraví, že ak ho budeme nasledovať, nie je možné, aby každý nedostal stokrát viac než má, a to vo veciach, ktoré pre Ježiša stratí. Stokrát viac je nepredstaviteľné, nevysloviteľné a zvlášť, keď to sľubuje Syn Boha. Keby to bolo aspoň 2-krát viac, ale On hovorí stokrát viac tu, na zemi, a v nebi večný život. Nevidím však, žeby sa k Ježišovi hrnuli davy, ktoré sa nemôžu dočkať odmeny. Skôr ľudia odchádzajú – podobne, ako bohatý mládenec. Problém „nízkej popularity“ Božieho Syna je v Jeho slovách o nasledovaní. Čo je dnes naším „obrovským majetkom“, čo je to, čo bráni stonásobne väčšiemu požehnaniu? Pre každého platí, že za všetkým, čo kvôli Nemu „rozdáme chudobným“ je omnoho viac lepších vecí a nad to všetko dar najväčší – večný život!