Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. septembra 2007

Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase! Počuli ste už príbeh o tom, ako sa žabky pretekali v tom, ktorá z nich sa ako prvá dostane na veľmi vysokú vežu? Na atrakciu sa prišiel pozrieť veľký zástup ľudí, ale nikto z prítomných neveril, že sa to žabkám podarí. Diváci z celého hrdla kričali, že to nie je možné, aby sa tam dostali, že je to príliš vysoko a veľmi únavné. Predstavte si, že žabky jedna po druhej zaostávali a vzdávali preteky, ale jedna žabka išla – aj napriek pokrikom zástupu – vytrvalo za svojím cieľom. Tá ten závod nakoniec vyhrala a naozaj sa dostala na vrchol veže. Všetci chceli vedieť, odkiaľ žabka toľkú silu nabrala. Keď s napätím očakávali odpoveď, zrazu vysvitlo, že žabka je hluchá. Diváci na pretekoch mi veľmi pripomínajú zástup, ktorý vyprevádzal Pána Ježiša z Jericha. Odolali by sme prísnym pokrikom skupiny, ktorá tak prísne stráži Ježiša? Zvlášť, keby sme boli slepí? Bolo by to ťažké, ale to, čo dodalo dvom slepcom silu, aby beznádejnej väčšine nepodľahli, bolo vedomie, že v Ježišovi spoznali židovského kráľa, iba tomu totiž patril titul – Syn Dávidov. Vedeli, s kým majú do činenia, a preto odpovedajú, že chcú zrak a nie peniaze. Zástupy by dnes niektoré problémy riešili ináč ako nám ticho šepká Duch. Väčšina by nám aj dnes kázala mlčať, len aby sme svojím volaním nezastavili a nezdržiavali Syna Dávidovho. Zástupy dnes nevedia, že Ježiš je Kráľ. Mnohí nám dnes chcú vziať nádej dostať sa na vrchol veže. Nepodľahnime väčšine, kričme, volajme, modlime sa, nevzdajme sa – On sa určite zastaví. Ježiš totiž prišiel otvárať oči slepým!