Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. septembra 2007

Slovo Hospodinovo: Utáborím sa pred svojím domom ako stráž. Milovníci akčných príbehov si v prípade uzdraveného slepca prídu na svoje. Muž slepý od narodenia prežije asi najväčší zázrak svojho života. Človek by si myslel, že navrátenie zraku prinesie tomuto mužovi od základu zmenu života k lepšiemu. Sme však svedkami toho, že v prvých momentoch nového života si veľa dobrého neužil ani tento uzdravený slepec, ani jeho rodina. Práve opak je pravdou. Druhou zaujímavou vecou je, že tento slepý mal osobnú skúsenosť s Pánom Ježišom, a predsa Ho nepoznal. Naše stretnutie s Kristom môže byť tiež dramatické. Môže nám priniesť aj veľa problémov a možno aj napätia. Starý a nový spôsob života sa bijú. Viera často ruší aj mnohé staré vzťahy a kamarátstva. Je to bolestivý a nepríjemný proces. Ak nám však Kristus uzdravil zrak, tak vidíme, že už viac nemôžeme žiť starým, hriešnym spôsobom života. Potrebujeme nový život. Potrebujeme život v Kristovi, v spoločenstve Jeho Cirkvi. Potrebujeme nové vzťahy a kamarátstva. Stojí to však za to!