Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 01. októbra 2007

Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. októbra 2007

Utorok, 02. októbra 2007

Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy.

Čítať ďalej: Utorok, 02. októbra 2007

Streda, 03. októbra 2007

Videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame.

Čítať ďalej: Streda, 03. októbra 2007

Štvrtok, 04. októbra 2007

Dedičstvom od Hospodina sú synovia.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. októbra 2007

Piatok, 05. októbra 2007

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Čítať ďalej: Piatok, 05. októbra 2007

Sobota, 06. októbra 2007

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil.

Čítať ďalej: Sobota, 06. októbra 2007

Nedeľa, 07. októbra 2007

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. októbra 2007

Pondelok, 08. októbra 2007

Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. októbra 2007

Utorok, 09. októbra 2007

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Čítať ďalej: Utorok, 09. októbra 2007

Streda, 10. októbra 2007

Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou?

Čítať ďalej: Streda, 10. októbra 2007