Slovak Czech English German Polish

Október

Pondelok, 01. októbra 2007

Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho.

Register to read more...

Utorok, 02. októbra 2007

Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy.

Register to read more...

Streda, 03. októbra 2007

Videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame.

Register to read more...

Štvrtok, 04. októbra 2007

Dedičstvom od Hospodina sú synovia.

Register to read more...

Piatok, 05. októbra 2007

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Sobota, 06. októbra 2007

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil.

Register to read more...

Nedeľa, 07. októbra 2007

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 08. októbra 2007

Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.

Register to read more...

Utorok, 09. októbra 2007

Hospodin počul moje úpenie, Hospodin prijal moju modlitbu.

Register to read more...

Streda, 10. októbra 2007

Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou?

Register to read more...

KALENDÁR