Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. októbra 2007

Hospodin mi dal to, čo som prosila od Neho. Asi všetci si pamätáme návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Jeho príchod sprevádzali mnohé prípravy. Keď bol v Košiciach, opravili celé centrum mesta a všetky cesty, kadiaľ mal pápež ísť. Do Jeruzalema prichádza Pán pánov a Kráľ kráľov. Nečudo, že pôsobí rozruch. Jeho príchod sa deje presne podľa toho, ako to bolo predpovedané prorokmi v Starej Zmluve. Svoje Božstvo Kristus dokazuje aj tým, že prichádza na osliatku, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Tento oslík teda ešte nevedel, čo má robiť. Nebol vycvičený. V dave nabitom emóciami sa mohol ľahko splašiť a Pána Ježiša zhodiť. Nič také sa však nestalo. Celé stvorenstvo sa raduje a oslavuje Stvoriteľa. Ježiš je ten zasľúbený požehnaný potomok kráľa Dávida – Mesiáš, Vykupiteľ, Spasiteľ a Záchranca. Aj ty Ho dnes privítaj! A svojim konaním a správaním dnes osláv Požehnaného, ktorý prichádza v mene Pánovom!