Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. októbra 2007

Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy. Príchodom Ježiša do Jeruzalema sa nič nekončí. Práve naopak. Rozruch sa stupňuje. Ježiš prichádza do chrámu a vidí, čo sa tam deje. Akokoľvek sa dívame na chrám a funkciu, ktorú má plniť, jedno musíme uznať. Chrám má istú špeciálnu funkciu. Obchod sa odohrával na Nádvorí pohanov. Pre Krista bolo neprípustné, aby priestor, ktorý mal slúžiť pohanom na poznanie skutočného, pravého a jediného živého Boha, slúžil na obchodovanie. Najprv prichádza ako Mesiáš, hneď nato ako Mesiáš začne konať. Zrušením obchodu, ktorý v chráme prebiehal, Kristus vyhrotil nenávisť voči svojej osobe v očiach tých, ktorí daný obchod riadili a profitovali z neho. História hovorí, že za chrámovým obchodom stál samotný veľkňaz. Máme tu teda zaujímavú situáciu: na jednej strane Bohom zasľúbený a izraelským národom po stáročia očakávaný Mesiáš a proti Nemu stojí samotný najvyšší zástupca náboženského života Izraela. Uzdraveniami a pomocou trpiacim dáva Kristus ďalší dôkaz o svojom Božskom poslaní. Na príklade prítomných detí Ježiš ukazuje správny vzťah veriaceho k Bohu – úprimnosť a nezištnosť. Odkrýva zvrátenosť náboženského zmýšľania a uvažovania, v ktorom namiesto lásky a živého vzťahu k Bohu dominuje vypočítavosť a ziskuchtivosť. Kristus chce vyčistiť aj chrám tvojho srdca, chce ti pomôcť a priniesť uzdravenie do tvojho života. Aby si sa dnes aj ty mohol pripojiť k tým, ktorí vzdávajú Kristovi chválu a vďaku za Jeho pomoc a spasenie a ktorí Ho milujú detinskou láskou.