Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. októbra 2007

Dedičstvom od Hospodina sú synovia. V jednom vtipe sa priateľ pýta svojho židovského kamaráta: „Prečo vy, židia, na každú otázku odpovedáte otázkou?“ „A prečo by sme neodpovedali...?“, odpovedá židovský priateľ. Veci, ktoré urobil Ježiš v chráme, nemohli a ani nezostali bez odozvy. Prichádzajú oficiálni predstavitelia a pýtajú sa Ho, kto Mu dal splnomocnenie na to, čo robí. Kristus pokračuje vo svojej línii Mesiáša. Po mesiášskom vstupe do Jeruzalema, po vyčistení chrámu, uzdravovaní, prijímaní Božskej úcty a dokázaní najvyššej sudcovskej moci v prekliatom neplodnom figovníku, Ježiš žiada zaujatie jasného postoja k svojej osobe. Preto odpovedá protiotázkou. Núti kňazov, aby sami zaujali voči Nemu postoj. Ten postoj závisel od ich postoja k Jánovi Krstiteľovi. Akoby sa Kristus kňazov pýtal: „Bol Ján Krstiteľ tým, ktorý pripravoval cestu Mesiášovi alebo nie?“ Ak odpoviete na túto otázku, odpoviete si aj na to, kto som, kto ma poslal a kto mi dal moc robiť všetko, čo vidíte. Kto je Ježiš? Kto Ho poslal? Akou mocou robil to, čo robil? Aká je tvoja odpoveď? Učme sa odpovedať s Tomášom: „Pán môj a Boh môj!“ (J 20,28)