Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. októbra 2007

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! „Nikto ti nedokáže dať to, čo ti ja dokážem sľúbiť.“ Aj takto sa medzi ľuďmi komentujú predvolebné kortešačky a sľuby politikov, ktorí pred voľbami dokážu nasľubovať hory-doly. Po voľbách je to však často úplne inak. Pán Ježiš nadväzuje na svedectvo Jána Krstiteľa, o ktorom sme hovorili včera. Hovorí o dvoch synoch, ktorí zosobňujú dve skupiny ľudí, predstavujú dva rôzne prístupy, dve reakcie ľudí na Božie volanie. Farizeji súhlasili s Božím zákonom. Božiemu prorokovi, Jánovi Krstiteľovi, ktorý ich volal ku každodennému praktickému životu podľa Božej vôle, však povedali rázne „nie!“ Zostáva teda iba pri slovách. Dnes by sme povedali, že ide o ľudí, ktorí súhlasia s Božou vôľou, možno chodia pravidelne do kostola a na iné cirkevné stretnutia. Tvária sa veľmi pobožne. Ich každodenný život – rozmýšľanie, rozprávanie, či konanie však vôbec nesvedčia o ich viere. Často je to naopak. Verejní hriešnici – colníci a prostitútky žili jasne proti Božej vôli. Aj týchto ľudí volá nebeský Otec prostredníctvom Jána Krstiteľa. Oni vyznávajú svoje hriechy a žijú život pokánia. Nebuď sľubotechna! Ži svoju vieru v každodennom živote!