Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. októbra 2007

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil. Zdá sa, že ľudská brutalita nemá hranice. Aj v dnešnej civilizovanej a vyspelej dobe sme svedkami ľudskej neľudskosti a brutality. Je až neuveriteľné, že dnes stále existujú ľudia, ktorí tvrdia, že človek je vo svojej podstate dobrý. Zdá sa, že človek ani nemusí byť veriaci kresťan, aby na základe obyčajných, každodenných skúseností odmietol také tvrdenie. Bežné pozorovanie a každodenná skúsenosť potvrdzujú biblickú pravdu, že človek je hriešny, zlý a zákerný. Preto potrebujeme Krista, aby nás urobil novými stvoreniami. Pán Ježiš nám na príklade správania farizejov ukazuje, kam až môže viesť zaslepená nenávisť a zaslepenosť. Farizeji pochopili, že Pán Ježiš hovorí o nich, ako o tých, ktorí zabíjajú Syna majiteľa vinice – nebeského Otca. Keď je človek osobne oslovený, prichádza moment rozhodnutia: „Čo urobím? Ako sa zachovám?“ Kráľa Dávida tiež osobne oslovil prorok Nátan, keď mu povedal: „Ty si ten muž, ktorý sa zachoval podlo.“ Dávid činil pokánie. Na druhej strane, farizeji chceli Krista naozaj zabiť. Ako sa rozhodneš dnes ty? Pre Krista? Proti Kristovi? Iná možnosť neexistuje.