Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. októbra 2007

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, – znie výrok Hospodinov. Možno niektorí z vás poznajú prastarú mládežnícku pieseň: „Radosť, radosť, radosť v srdci mám. Od radosti pred Bohom raz Dávid tancoval, kresťan, ktorý radosť nemá je sťa mŕtvola.“ Jednou z vecí, ktoré ovplyvňujú to, či je naše kresťanstvo radostné alebo nie, je náš postoj k Božiemu zákonu. Niekedy totiž ľudia žijú svoje kresťanstvo s pocitom obmedzenia, s pocitom ťažkého bremena, ktoré na nich kladie Boží zákon. Sú nešťastní z toho, čo Pán od nich žiada, majú pocit, že oni nemôžu robiť to, čo druhí ľudia, ale... zabúdajú na to, čo Boh dáva. Čo sa dá robiť. Kresťania musia aj trpieť. Na minuloročnom ProChrist hovoril Ulrich Parzany aj o 10 Božích prikázaniach. A viete, o čom hovoril? O Božej zachraňujúcej láske. Hovoril o Bohu, ktorý prišiel, aby človeku žijúcemu v biede a v otroctve priniesol omilostenie, vyslobodenie a záchranu. Až potom hovoril o Jeho prikázaniach. Potom hovoril o pravidlách, ktoré dal Boh oslobodenému národu, aby vedel, ako žiť v slobode a v láske. Dal im pravidlá, aby ich chránil, pomohol im, aby bol ich život požehnaný a pokojný. Neurobil to ako despota, ale ako Otec ako Záchranca. Poznali sme aj my – tak, ako Izraelci, že náš Boh je Boh, ktorý prináša oslobodenie a milosť? Prijali sme Jeho ponuku na odpustenie hriechov skrze Ježiša Krista? Sme slobodné Božie deti? Áno? Tak potom niet dôvodu tváriť sa smutne, krčiť sa pod Božími zákonmi ako pod bremenom. Naopak! Každý zákon je dôvodom k radosti. Veď je dôkazom Božej starostlivosti a lásky. Jeho zákony sú dobré, spoľahlivé a správne. Radujme sa, že môžeme v tomto svete žiť podľa Slova a zákonov Pána, ktorý je naším Záchrancom! Nezabudnime: „Radosť, radosť, radosť v srdci mám!“