Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. októbra 2007

Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Pred pár rokmi sme boli s mládežou na kurze pre pracovníkov s deťmi a tam nám jeden brat rozprával takéto podobenstvo. Hlavný hrdina príbehu našiel na stene plagát pozývajúci na svadbu kráľovského syna: „Príďte, všetko je zadarmo.“ On bol však „múdry“ človek a nedal sa oklamať. Vraj, zadarmo! To iste! Na oslavu by však rád šiel. Preto si vymyslel skvelý plán. Šiel nie po ceste, ale cez les, preliezol múr a nevošiel dverami, ale oknom. Dostal sa tam a naozaj nemusel nič platiť. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď si uvedomil, že on – špinavý a ufúľaný – sa ocitol medzi nádherne oblečenými ľuďmi v bielych rúchach! Už-už chcel ujsť, keď ho zastavil hlas kráľa: „Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš biele rúcho?“ Najprv chcel klamať: „Dverami“. Potom však videl, že kráľovi služobníci dávajú vo dverách všetkým vchádzajúcim biele odevy. Pravda teda vyšla najavo a on bol vyhnaný. Brat, ktorý nám tento príbeh rozprával, sa opýtal: „Prečo takto skončil?“ Správna odpoveď bola: „Pretože neveril pozvaniu, nešiel po ceste, nevstúpil dverami a neprijal biele rúcho.“ Mnohí ľudia chcú ísť na svadbu – do kráľovstva Božieho. Neveria však Božiemu Slovu a neprijali Pána Ježiša ako jedinú cestu, jediné dvere k Bohu, a preto nemajú ani biele rúcho. Neboli im odňaté viny a neprijali Božiu milosť. Poviete si, to sa ma netýka! Mňa Pán očistil – som zachránený! To je dobre. Božie Slovo však hovorí nielen o rúchu spravodlivosti, vraví ešte o jednom rúchu. (Zjavenie 19, 7-8) Rúchom, ktoré bude Pán v živote kresťana (svätého) hľadať, je nielen ospravedlnenie, ale aj spravodlivé skutky. On chce na svojich deťoch vidieť svietiť spravodlivý život. Život plný pokory a praktickej lásky. Jeden príbeh hovorí o človeku, ktorý prišiel pred Boha, ukázal mu ruky a povedal: „Pozri, Pane, sú čisté.“ Pán sa smutne usmial a povedal: „Áno, ale aj prázdne.“ Chceme predstúpiť pred Pána s prázdnymi rukami? S rukami, ktoré neprinášali požehnanie, radosť, pokoj a lásku strateným Božím deťom? On čaká na našu službu, čaká na naše skutky a raduje sa, keď kráčame v Jeho šľapajách. Aj nás a našu cirkev chce vidieť odiatu do nádherného, bieleho rúcha spravodlivých skutkov.