Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. októbra 2007

Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? V našom texte prichádza za Pánom Ježišom Kristom skupinka ľudí, ktorí u Neho hľadajú odpoveď na jednu otázku. Samozrejme, nie sú jediní. Mnohí k Nemu prichádzajú so svojimi otázkami. Niekto sa pýta: „Čo robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“ Iný chce vedieť, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom alebo kto je Ježiš Kristus. Kladú Mu tieto otázky, pretože sú pre nich dôležité. Vyvierajú z hĺbky ich srdca a pre smerovanie ich života veľa znamenajú. Teraz však kladú otázku múdri a vzdelaní sadukaji. Sme zvedaví, aká je to otázka? Akú dôležitú vec chcú poznať, čo veľké sa chcú naučiť? Je to zvláštne, ale oni sa vlastne nechcú nič naučiť. Len si chcú dokázať svoju duchaplnosť a zároveň ukázať, že Ježiš Kristus nie je ani dôležitý, ba ani múdry a pre ich život úplne nepotrebný. Preto Mu kladú otázku, ktorá má jediný zámer – zosmiešniť Ježiša Krista a vieru vo vzkriesenie. S podobnými ľuďmi sa veľmi často stretávame aj dnes. Sú vzdelaní, šikovní a múdri a myslia si, že nepotrebujú Krista vo svojom živote. On tu však je, počujú o Ňom, stále sa chtiac-nechtiac stretávajú s Jeho menom, či dokonca vidia Jeho moc medzi veriacimi ľuďmi. Čo s tým? Zosmiešniť Ho! Pretože inak sa nemôžu zbaviť nevyhnutnosti odpovedať na to, čo urobil. A tak kladú otázky. Často vyzerajú múdro a dôležito, ale v skutočnosti je to len výsmech. Vysmievajú sa zo všetkého. Zo stvorenia, z Božích zázrakov a znamení, zo vzkriesenia. Budú o tom s nami debatovať, budú o tom dokonca písať knihy, či robiť výskumy, ale len preto, aby sami sebe a ľuďom okolo dokázali, že je to hlúposť. Aby sa napokon nemuseli pokoriť pred hrozným a mocným Bohom. Napriek tomu, keď ich stretneme, odpovedajme na ich otázky, veď aj Pán im odpovedal. Nezabudnime však na slová apoštola Pavla z 2Tim 2, 23-26! Nepúšťajme sa do siahodlhých debát! Nemajú zmysel. Radšej ich skepsu a pochybnosti premáhajme záujmom, láskou a mocou našej viery! To bude omnoho požehnanejšie. Veď iste aj pre nich má Pán pripravenú svoju milosť.