Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. októbra 2007

Kto môže povedať: Očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Prečítali ste si zvláštne slová. Slová plné svätého Božieho hnevu. Úplne iné, než aké sme zvyknutí počuť z úst Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Veď On mal láskavé slová aj pre ľudí ako bol Zacheus, Matúš či žena – hriešnica. Pre každého mal ponuku Božej milosti. A predsa je celá táto kapitola tvrdým odsúdením istej skupiny ľudí. Čo im Pán vytýka? Veľa vecí. Najhoršia je tá, že všetkej tej pomýlenej a falošnej zbožnosti, všetkému tomu pokrytectvu a samospravodlivosti učia ľudí. Učia ich podriaďovať sa predovšetkým tradícii a až potom Písmu. Učia ich nebrať vážne Božie prikázania, ale hľadať v nich medzierky a dôvody na to, prečo ich nemusia dodržiavať. Učia ich, že Bohu sa môžu zapáčiť svojou dobrotou, spravodlivosťou a dodržiavaním obradov. Učia ich byť zbožnými ľuďmi bez vzťahu k Pánu Bohu. A preto znova a znova počujú Ježišovo: „Beda vám!“ Čo učíme svoje deti my? Čo učíme ľudí vo svojich zboroch? Ak ich neučíme úprimnosti pred Bohom a ľuďmi, ak ich neučíme pokore a bázni, ak im nevravíme, že potrebujú Božiu milosť a záchranu, ak ich čičíkame v ich „dobrote“ a „spravodlivosti“ – beda nám!