Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. októbra 2007

Abnér zavolal na Jóába: Či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť? Neraz sme svedkami toho, ako choroba doslova nivočí život človeka. Ako sa niekedy za krátku chvíľu zdravý človek zmení na kôpku utrpenia a je pripútaný na lôžko. Lekári dnes dokážu vyliečiť mnohé choroby, zmierniť mnoho utrpenia, nie vždy sa to však podarí. Vo chvíľach choroby a utrpenia je však najlepšie utiekať sa k Trojjedinému Bohu. Len On sám má moc uzdraviť človeka. Ježiš sa stretáva s chorým, ktorý túžil po uzdravení už mnoho rokov. Človek, ktorý trpel 38 rokov, na Ježišovo slovo vstáva na vlastné nohy a chváli Boha. Koľkí sme dnes ubití, zdrvení chorobami, ale aj našimi hriechmi a zlyhaniami?! Úporne sa snažíme bojovať, všeličo robiť. Sme však paralyzovaní a sami nemáme šancu – ako ten chorý v Betezde. Ježiš však má o teba záujem, nech si akokoľvek ochromený vlastným hriechom, rovnako, ako má záujem o tých, ktorých zväzujú choroby, slabosť tela, či vlastná hriešnosť. Na Neho – Božieho Syna uprime svoj zrak a On nám pomôže!