Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. októbra 2007

Ty si uskutočnil predivné plány, od pradávna verné a pravé. Dnešný text nám v Jóbovi vykresľuje prototyp Božieho služobníka. Je to „muž bezúhonný, úprimný, bohabojný a stránil sa zlého“. Čítame, že nikdy nezabúdal na bohoslužbu – každé ráno prinášal obete Bohu To je to, čo dnešný človek často nedokáže. Mnohí sa vyhovárame na čas, ktorý sa nám stáva otrokárom a pohoničom a veta „nemám čas“ sa stáva pomaly už frázou. Jób mal toho tiež mnoho na práci, ale čas na Boha si vždy našiel. A to bola skutočnosť, ktorá ho držala nad vodou v čase hojnosti, aj v čase súženia a utrpenia. Čím viac máme úspechov, tým väčší nepriateľ je pre nás čas – určite to poznáme z bežného života. Na Jóba zaútočil najväčší nepriateľ – satan. Ohováral ho pred Bohom: „Jób Ti slúži len preto, lebo sa mu darí. Siahni na jeho majetok a uvidíš, čo bude potom.“ Satan ohovára aj nás a, veru, v našom prípade má často pravdu. V našej zbožnosti je často dosť vypočítavosti, neúprimnosti, zlých pohnútok. Nech nás toto vedomie nedeprimuje, ale radšej nech nás vedie k tomu, aby sme dôverovali Božej milosti v Ježišovi a chválili Jeho meno!