Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. októbra 2007

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov. Jóbov priateľ, Bildad, sa rozčúlil, keď počul ako sa Jób stále dovoláva svojej neviny a vo svojom trápení spochybňuje Božiu spravodlivosť. Základ Bildadovej argumentácie bol v poriadku. Poukazoval na jednu zo základných Božích vlastností – spravodlivosť. Mal však trochu pomýlenú predstavu o Božej spravodlivosti. Jeho uvažovanie sa uberalo zhruba touto cestou: Pán Boh nemôže byť nespravodlivý a určite by netrestal spravodlivého človeka. Jób určite musí byť hriešnik. Určite je v jeho živote niečo zlé, za čo ho Boh takto trestá. – Bildad sa domnieval, že táto jeho teória platí bez výnimky. Nie sme aj my niekedy ako Bildad? Pozeráme sa na nešťastie iného človeka s myšlienkou, že si je asi sám na vine. Miesto toho, aby sme s trpiacim súcitili, dorazíme ho ešte svojou kritikou. – Bildad ďalej nesprávne predpokladal, že Jób hľadá oporu v niečom inom než v Bohu. Preto zdôraznil, že takáto pomoc sa zrúti (v. 14. – 15.). Bezpečnosť je jednou zo základných potrieb človeka. Ľudia urobia čokoľvek pre to, aby boli v bezpečí. Naše peniaze, majetok, poznanie a vzťahy nás však môžu nakoniec sklamať alebo o ne môžeme prísť. Len Pán Boh nám môže poskytnúť trvalú oporu. Ako je to s nami? Na čo sa spoliehame? Ak máme pevné základy v Bohu, potom nás pocity neistoty nevyvedú z miery. Obstojíme aj v ťažkých časoch. Svedectvom toho sú tí, čo zanechali všetko, zložili svoju dôveru v Pánovi Ježišovi a vykročili za Ním.