Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. októbra 2007

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v Neho. Z Jóbových priateľov sa Cófar dostal k slovu ako tretí a bol najmenej zdvorilý. Plný hnevu šľahal Jóba a tvrdil, že si zaslúži ešte väčší trest. Zastával rovnaký názor ako Elífaz a Bildad, totiž, že Jób určite trpí pre nejaký svoj hriech. Cófar hovoril zo všetkých najnadutejšie. Cófar patril k ľuďom, ktorí majú odpoveď na všetko. Vôbec nechápal Jóbovu zvláštnu situáciu a bol veľmi necitlivý. Cófar nesprávne predpokladal, že Jób skrýva nejaký hriech. Hoci to bol chybný predpoklad, pritom správne vysvetlil, že Pán Boh všetko vidí a vie. Často sme v pokušení myslieť si, že „sa o tom aj tak nikto nedozvie“. Možno sa nám podarí skryť nejaké hriechy pred druhými ľuďmi, ale nemôžeme urobiť nič, o čom by nevedel Pán Boh. On pozná aj naše myšlienky a, pochopiteľne, si všíma aj naše hriechy. Jób tomu rozumel rovnako dobre, ako Cófar. Nebola v tom však odpoveď na jeho otázku: „Prečo tak trpím?“ – Keď sa nás ľudia pýtajú, nesnažme sa mať na všetko hneď odpoveď! Nehrajme sa na múdrejších než sme! Nebojme sa pred ľuďmi povedať: „Neviem, nerozumiem, prečo sa to stalo.“ Svojim trpiacim blízkym určite lepšie pomôžeme ako tichí, citliví spoločníci, než ako nadutí vševedkovia. Učme sa od Pána Boha, Ducha Svätého – On je Tešiteľ v našich zármutkoch a Povzbudzovateľ! Učme sa aj od Pána Ježiša Krista, ktorý mnohokrát vyslovil to potešujúce: „Nebojte sa!“