Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. októbra 2007

Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja. ...Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Je podstatnou súčasťou nášho vnútorného sveta a života. Bez nej vädneme a hynieme. Každý deň potrebujeme aspoň maličký záchvev radosti. Možno zo slnečného lúča, z vydarenej práce, pekného slova uznania za našu prácu, či službu. Nie je však radosť ako radosť. Sú radosti drobné, čiastkové, prchavé, radosti z veci, ktoré máme. Je však aj plnosť radosti, ktorá stále trvá a neprestáva. Iná radosť! Práve o takej hovorí Ježiš: „Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť bola úplná“. (v. 11.) Čo mal Ježiš na mysli, čo malo učeníkom spôsobiť plnosť radosti? Uvažujme! Hovorí, že On je kmeň, na ktorom sme my, ratolesti! Vyvoláva to v nás radosť? Hovorí, že smieme zostávať v Ňom. Máme z toho radosť? Hovorí, že ak zostaneme v Ňom, budeme prinášať veľa ovocia! Pôsobí to v nás radosť? Hovorí, že ak Jeho slová zostávajú v nás, môžeme prosiť o čo chceme a stane sa nám to! Pôsobí to v nás radosť? A takto by sme mohli pokračovať. Aj dnes chce v nás svojim slovom naplno rozozvučať radosť: započúvajme sa a pridajme sa k Jeho radosti! Aby sme mohli šíriť radosť okolo seba.