Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. októbra 2007

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život. Máme skôr pocit podobne ako Izaiáš – hradby potrebujú opravy, spevnenie (v. 7). Možno aj hlas strážcov slabne a akosi sa stráca medzi hlasmi tohto sveta. Plní úzkosti voláme: „Vy, ktorí upomínate na Hospodina, nesmiete mlčať!“ Váš hlas je potrebný, musí znieť zvučne a mocne! Kde je Lutherovo kladivo, čo by mocne zabúchalo na dvere našich chrámov a sŕdc? Do našich obáv a úzkostí o prítomnosť i budúcnosť cirkvi znie znovu Božie zasľúbenie: „Ajhľa, prichádza tvoje spasenie... Staneš sa vyhľadávaným a nie opusteným miestom!“ Boh všetko zmení, môžeme sa spoľahnúť. – Len my nemlčme, nedoprajme si pokoja! Pamiatka reformácie nás volá, aby sme pozdvihli svoje hlasy. Evanjelici – na stráž! Aj dnes je Ježiš Kristus cesta, pravda a život.