Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. novembra 2007

Dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil. Sú to zvláštne dni. Živí sa stretávajú s mŕtvymi. Témou dňa je život a smrť. Hroby, svetielka sviec, kvety vďaky, slzy a spomienky. Čo všetko sa preženie hlavou a srdcom? Kto to vie? Sú to zvláštne dni – aj takýmto spôsobom k živým hovorí Boh! Zmĺkni, človeče, a vráť sa k Nemu! V búrkach tvojho života ťa oslovuje Jeho hlas. Tým najdôležitejším momentom týchto dní sú bohoslužby. Zaznieva Božie Slovo. Volá k zamysleniu nad životom a smrťou. Boh hovorí: Ešte stále málo vieš o živote a umieraní, ešte stále málo viete o stvorenom svete, o vesmíre, o nekonečných diaľkach a večnej časomiere. Ešte stále neviete žiť tak, ako treba. V deň pamiatke zosnulých – hovorí k nám Boh. Započúvajme sa aj dnes, aby sme pochopili obsah, kvalitu a hranice života a sveta.