Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. novembra 2007

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! Vedci v pokore zisťujú, že stále nevedia všetko. Objavujú stále nové veci a otvárajú sa pred nimi nové hlbiny tajomstiev. Jedným z posledných pootvorených tajomstiev je sila atómovej energie. Ďaleko prevyšuje silu a hrôzy Jóbovho Behemóta, či Leviatana. Ukazuje sa, že môže byť užitočná. Možno bude riešiť ďalšie potreby ľudí, ale zároveň ohrozuje. Hríbový oblak po výbuchu atómovej bomby naháňa hrôzu. Vedci a ochrancovia prírody varujú. Poprední politici a štátnici si to začínajú uvedomovať. Novodobý „Behemót a Leviatán“ sú však na svete a ľuďom 3. tisícročia naháňajú hrôzu. Budú slúžiť alebo hubiť? Pre veriacich sú aj najnovšie objavy viditeľným svedectvom Božej moci a slávy. Uvedomujeme si, kto je Boh. Vnímame Jeho moc a slávu, lásku i hnev tak, ako to svojím spôsobom spoznávali aj ľudia Jóbovej doby. A začíname spoznávať aj postavenie človeka, jeho prítomnosť a budúcnosť. Vieme, že naša budúcnosť je v Ježišovi Kristovi. Ak si zvolíme Jeho, nemusíme mať obavy z nijakých „Behemótov a Leviatánov“. Ak ho však zavrhneme, mnohé veci sa nám zmenia na hrozbu. Rozmýšľajme a rozprávajme aj o týchto veciach!