Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. novembra 2007

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. A nech sa môj služobník Jób modlí za vás, lebo len z ohľadu na jeho osobu nenaložím s vami podľa vášho bláznovstva. „Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého“, hovorí Jakub. Medzi takýchto ľudí patrí aj Jób. Jeho modlitba má moc zachrániť troch priateľov. Títo si namýšľali, že rozumejú Bohu a cesty Božie im nie sú nevyspytateľné. Hospodin však ich múdrosť odmieta. Karhá ich a posiela k Jóbovi. Prikazuje priniesť obeť. Tí, ktorí sa predtým honosili svojou múdrosťou, majú teraz v pokání uznať, že ich reči boli bláznivé. Majú tak urobiť pred Jóbom. A oni sú Pánu Bohu natoľko poslušní a dôverujú Jeho slovu, že v pokore prichádzajú za Jóbom a uznávajú svoje pochybenie. V tom je ich veľkosť. Aj my máme Hospodina takto poslúchnuť, keď nás upozorňuje na naše chyby alebo od nás niečo požaduje!