Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. novembra 2007

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom! Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo Ho milujú. Manželia v strednom veku si veľmi dobre rozumeli. Ich manželstvo bolo harmonické a pravidelne chodili do kostola. Jedného dňa zistili žene zákernú chorobu. Muž prosil, aby sa uzdravila. Nestalo sa tak. Zomrela. Zatvrdil sa voči Pánovi života i smrti a povedal: „Keď Boh toto dopustil, nikdy viac do kostola neprídem!“ – a svoje slová aj uskutočnil. Celkom ináč si počínal Jób, o ktorom sme si v predchádzajúcich dňoch hovorili. Tiež prišiel o najbližších, o deti a okrem nich aj o všetko ostatné. Nepodľahol však v pokúšaní, dosvedčil sa ako verný a jeho vernosť bola štedro odmenená. Tak isto bude štedro odmenená aj naša vernosť. Jakub hovorí, že každý, kto miluje Pána prijme veniec života.