Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. novembra 2007

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Žiadostivosť po tom, čo počala, porodí hriech a hriech – vykonaný – splodí smrť. Každý z nás prežil nejedno pokušenie. V niektorých sme sa diablovi vzopreli, v iných sme podľahli. Čitatelia Jakubovho listu zažili tiež silu pokušenia. Špekulovali nad ním a dospeli k záveru, že vina je u Boha. On predsa dopustil pokušenie. Tento názor apoštol vyvracia slovami: „On nepokúša nikoho“, Boh nechce nikomu zle. Pôvod pokušení, ktoré sa končia podľahnutím, je v žiadostivosti. Tá človeka zachvacuje a zvádza. Ona spôsobuje hriech a následkom hriechu je smrť. U Boha je však odpustenie pre všetkých kajúcich hriešnikov. To sme dostali zdarma, pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Dostalo sa nám veľkej milosti. Nepristupujme k nej ako ženy v istom podniku, kde sa šila dámska bielizeň. Brali si z nej aj pre seba. Nejedna vyznala: „Ja to už ani nemám, kde dávať.“ Keď im kolegyňa povedala, že je to hriech, odpovedali: „Čo v týždni nakradneme, to nám v nedeľu, v kostole, Boh odpustí. Ako hrozne sa mýlili.