Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. novembra 2007

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti. Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú seba samých. Počúvať Božie Slovo, nadchýnať sa jeho pravdami, obdivovať Božiu zhovievavosť, veľkorysosť a milosrdenstvo je pekné. Je málo ľudí, ktorí sa dokážu takto s Božím Slovom stotožniť a súhlasia s ním. Ak však zostaneme iba pritom, sme nazvaní len poslucháčmi, klamúcimi seba samých. Títo poslucháči sú podobní mužovi, ktorý sa pozerá do zrkadla. Vidí svoje estetické chyby (neupravené vlasy, špinavú pleť), ale nedbá na to. Takýmto zrkadlom je aj Božie Slovo. V ňom môžeme zreteľne a jasne vidieť seba samého. Pri tomto videní však nestačí zostať. Treba si z neho pre seba vyvodiť dôsledky. Naša pobožnosť sa má prejaviť v každodennom styku s druhými. Vtedy sa z poslucháča stáva činiteľ.