Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. novembra 2007

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Toto slovo charakterizuje dnešný text z Božieho Slova. Kto má vytrvať a v čom? Cirkev. Ty aj ja. My, ktorí dôverujeme živému Bohu. A v čom máme byť vytrvalí? V modlení. Nám znie požiadavka stálej modlitby. Táto vdova prichádza vytrvalo za sudcom. A sudca tu nie je alegóriou Boha, práve naopak – je to jeho protiklad. Je to osoba plná protirečení v sebe. Veď sudca mal byť nositeľom práva, dobra, ochrany človeka. Tento je presným opakom. Bol to nespravodlivý sudca. Napriek tomu je však vdova vytrvalá. Prichádza k sudcovi často a jej vytrvalosť prináša ovocie. Boh je v absolútnom protiklade voči sudcovi. Akoby potom svojou dobrotou neodpovedal a nevypočul volanie tých, ktorých si sám vyvolil?! Viera môže byť ohrozená dlhým čakaním. Vydržíte so svojimi prosbami? Vydržíte až do konca? Pamätajte, že vdova preto dosiahla vypočutie, že neprestala prosiť! Za jej vytrvalosťou muselo byť presvedčenie o správnosti jej počínania. Nie je za ochabovaním modlitieb kresťanov nedostatok viery? Nezdá sa mnohým modlitba zbytočná preto, lebo nevidia jej účinok podľa svojich predstáv? Boh určite nevypočuje modlitby podľa predpisu človeka, ale podľa jeho potreby. Dnes aj tebe znie výzva k trvalej modlitbe a zasľúbenie, že modlitba bude vypočutá. Toto je jediné podobenstvo, ktoré sa končí otázkou. Preto sa ťa ešte raz pýtam: „Si vytrvalý vo svojich modlitbách?“