Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. novembra 2007

Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. Všetci ľudia sú veriaci. Len si všimnite, ako často ľudia používajú slovo „verím“. „Verím, že sa to podarí. Verím, že sa vyčasí. Verím, že vyhráme. Verím, že zase bude dobre...“ Všetci ľudia sú veriaci. Tým som však ešte nepovedal, že všetci ľudia sú kresťania. V tomto texte sa hovorí o viere a jej dôsledkoch – skutkoch. Viera a skutky. Musíme si uvedomiť, že začiatok kresťanského života je u Boha. Viera je to, čo je nám dané z milosti a zadarmo. Nie sme spasení sami zo seba, ale je to dar Boží. A spásu nemáme ani zo skutkov, aby sa nikto nechválil. (Ef 2,8-9) A práve preto, že nám Boh z milosti, skrze vieru a pre zásluhy Pána Ježiša Krista dáva svoje kráľovstvo, chce, aby sme už teraz žili ako jeho členovia. A ako má vyzerať život s Bohom? Ak Pán Ježiš chváli vieru človeka, tým nechváli nejaký mystický stav človeka, ale jeho konkrétne konanie v konkrétnej situácii. A o tom hovorí aj apoštol Jakub. Viera totiž v tomto svete stráca svoj úžitok, ak sa neprejavuje skutkami. A tak aj my robme dobré skutky nie preto, aby sme boli spasení, ale preto že sme spasení!