Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. novembra 2007

Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal? Istý vládca nemal syna, a tak si chcel vybrať najmúdrejšieho muža v krajine, aby sa stal jeho nástupcom. Všetkým, ktorí o to mali záujem, dal dve úlohy: mali pripraviť najlepšie a najhoršie jedlo. Mnohí nosili rôzne druhy dobrých aj zlých jedál. Jeden kandidát však priniesol prvý aj druhýkrát to isté jedlo – chutne pripravený zvierací jazyk. A potom prekvapenému vládcovi vec objasnil: „Veľký vládca, jazyk je veľmi dôležitá vec. Jazykom môžeš ľudí povzbudiť do práce a udeliť im užitočné ponaučenie. Jazykom však môžeš aj zradiť svoj národ a uvrhnúť ho do nešťastia.“ Takáto odpoveď sa starému vládcovi tak zapáčila, že okamžite odovzdal vládu do rúk múdremu nástupcovi. Kedy ste naposledy uvažovali nad tým, aké je to úžasné, že máme schopnosť hovoriť? Môžeme sa navzájom porozprávať. Môžeme obliecť do slov svoje názory, pocity, túžby. Na druhej strane, aké je to smutné, keď človek nemôže alebo nevie hovoriť. Jakub pri jazyku ukazuje na tri protiklady: 1. protiklad: malý – veľký. Apoštol Jakub píše, že jazyk je malý úd, ale má veľký vplyv. 2. protiklad: schopný – bezmocný. Človek je veľmi schopný tvor. Dokáže ovládať iných. Dokáže krotiť divé zvieratá. Zároveň je však ten istý mocný človek bezmocný, keď ide o jeho vlastný jazyk. 3. protiklad: dobrorečenie – kliatba. Prečo? Preto, lebo z tých istých úst vychádza dobrorečenie aj kliatba. A to nie je normálne… Ako používame naše slová?