Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. novembra 2007

Pokoj ustanovím za tvoju vrchnosť a spravodlivosť za tvojho dozorcu. Keď sa o niekom povie, že je to múdry človek, vieme zhruba, ako asi taký človek vyzerá. Vieme si ho predstaviť. Pravdepodobne si predstavíme človeka v zrelom veku, ktorý má za sebou nielen solídne vzdelanie a široký rozhľad, ale ktorý má tiež množstvo skúseností a dokáže ich citlivo a prezieravo aplikovať na situácie a problémy, ktoré sa pred ním vyskytnú. V Biblii máme pred sebou trochu iný pohľad na múdrosť. V SZ môžeme čítať, že „počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ V biblickom pohľade sa teda múdry človek neprejavuje tak, že vždy všetko vie, že je vzdelanejší, sčítanejší a skúsenejší než všetci ostatní. Podľa Jakuba má pravá múdrosť mravnú povahu. Prejavuje sa v tom, ako človek žije a koná, aké zaujíma postoje, aké je jeho spolužitie s druhými ľuďmi. Ďalej ukazuje na kontrast medzi múdrosťou pozemskou a múdrosťou zhora. Toto všetko, k čomu nás autor pozýva a vyzýva, je nakoniec zhrnuté pojmom „ovocie spravodlivosti“. Jeho semeno je však skutočne zasievané len tam, kde sa sejba deje s túžbou po pokoji.