Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. novembra 2007

Boh, ktorý ma opásal silou. Nepochopený prorok je veľmi smutný z toho, že Boží ľud zabúda. Prorok to vysvetľuje na príklade vtáčikov, ktoré poznajú, kedy je ich čas priletieť a kedy odletieť. Každý sťahovavý vtáčik, vie, že na mieste, kde žije, nie je naveky, ale len dočasne. Raz sa musí vrátiť na miesto prezimovania. Preto potrebuje poznať poriadok návratu. Jeremiáš smutne konštatuje, že Boží ľud často žije tak, akoby na tejto Zemi, na tomto mieste bolo jediné miesto na prežitie. Že tu budeme stále žiť. Nepozná poriadok príchodu a odchodu. Nepozná poriadok príchodu Boha. Jeremiášovo konštatovanie, že nikto necíti ľútosť nad svojimi hriechmi, je desivé. Každý sa v priebehu svojho života odvracia od Boha. Zabúda na Neho, svojho Stvoriteľa, Spasiteľa a Posvätiteľa. Často žijeme takým životným štýlom, ktorý je mimo Božieho poľa lásky. Zabúdame na skutočný domov, na návrat. Zabúdame na to, že ak sa viažeme iba na pobyt na Zemi, je to problém. Raz príde doba návratu, a keď nebudeme pripravení – zahynieme. Príde Kristus a my sa budeme iba čudovať. Pozná dnes ešte Boží ľud Boží poriadok? Učíme ho to vo svojich rodinách? Učíme v zboroch ešte Božiemu poriadku? Človek sa potom čuduje, že potomstvo nevie rozoznať Božie princípy! Čudujeme sa, že ľudia nevedia rozoznať znamenia Kristovho návratu. Že žijú, ako keby Boha ani nebolo. A ako keby Kristus ani nemal prísť. Ako majú žiť podľa niečoho, čo nepoznajú? Keď ich to nikto nenaučil?! Nezabudli sme viesť svoje deti, svojich zverencov k Božím normám? Ku Kristovi ako k Spasiteľovi? Lebo ako apoštol Pavol hovorí, „všetci sa raz musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou“. Taký je Boží poriadok návratu. Nie nadarmo mali ľudia v Izraeli priviazané Božie zákony na čele a na rukách, aby ich mali stále pred sebou. Aby ich učili svoje deti. Aby nikto na Hospodina nezabúdal, lebo, žiaľ, naše srdcia sú k tomu náchylné. Preto začnime ešte dnes! Je nedeľa, sadnime si so svojimi deťmi, so svojou manželkou alebo manželom, s bratmi a sestrami a prečítajme si z Písma Svätého, zaspievajme si piesne, pomodlíme sa za domácnosť, za rodinu, za blízkych...! Ak to dnes neurobíš, tak kedy chceš začať?