Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. novembra 2007

Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať; kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Včera nás Jakub volal k trpezlivosti. Dnes nám dáva ďalšie praktické rady, ako vytrvať v zápase viery za seba a za druhých ľudí. Pozýva nás k modlitbe, k spevu a k vyznávaniu hriechov. Nevymyslel nič nové, lebo ani nie je potrebné vymyslieť niečo nové. Generácie kresťanov to len potvrdzujú, že spev, modlitby a úprimné vyznania hriechov idú ruka v ruke. Z týchto Jakubových slov vyplýva pre tento deň niekoľko príležitostí. Utrpenie – Ak poznáš niekoho, kto trpí psychicky alebo fyzicky, si povolaný sa za neho modliť, ale si povolaný aj k tomu, aby si ho osobne volal k modlitbe v jeho utrpení, lebo to nám radí Jakub. Radosť – Ak vidíš niekoho, kto sa raduje, povzbuď ho k tomu, aby spieval žalmy radosti! Nech ďakuje Hospodinovi za dobrodenia, ktoré mu dáva! Pridaj sa dnes k nemu aj ty! Raduj sa s radujúcimi! Choroby – Ak si chorý, aj dnes si môžeš pozvať k sebe ľudí, aby sa s tebou a za teba modlili. Ak poznáš ľudí vo svojom okolí, ktorí sú chorí, vyber sa k nim na návštevu, modlí sa za nich a s nimi! Vyznávanie hriechov a modlitby – Ak máš vo svojom srdci aj dnes bremeno hriechu, vyznaj ho v prvom rade Bohu a potom aj človeku, ktorý ti je blízky! Choď k spovedi a vyznaj svoje hriechy duchovnému pastierovi! Nenechávaj to v sebe, lebo tvoj život neporastie! Stále budeš zápasiť so svojim hriechom. Budeš sa trápiť a nebudeš prežívať radosť. Nič nové sme nevymysleli, ale keď sa vrátime k tomu, čo tu už dávno je, tak sa aj dnes môže v ľudskom živote udiať krásne uzdravujúce Božie dielo.