Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. novembra 2007

Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Pán Ježiš hovorí o mnohých znameniach, ktoré budú poukazovať na príchod konca tohto veku a na Jeho Príchod. Vyzýva nás, aby sme si uvedomili vážnosť situácie. Volá nás k tomu, aby sme nezabúdali zvestovať evanjelium celému svetu, lebo čas sa blíži. Znamenia to potvrdzujú. Nepodceňujme ich, aj keď sa nám často zdá, že koniec je ešte ďaleko. Veď sa o tom už rozpráva 2000 rokov. Dnešné slová Pána Ježiša nás volajú k tomu, aby sme to nezľahčovali a nezjednodušovali. Dnes chcem rozprávať o vytrvalosti v učení. Väčšina ľudia, ktorí sa nechcú ďalej vzdelávať a rozvíjať svoj duchovný život, má plytkú vieru. Ich viera nestojí na večnom Božom Slove. Takíto ľudia sú ľahko náchylní veriť rôznym veciam. Keď nemáš vo svojom živote jasno v základných otázkach, falošní proroci ťa prevalcujú. Nové učenia posunú tvoje zmýšľanie úplne iným smerom, ako by si chcel. Pán Ježiš varuje pred ľuďmi, ktorí budú prichádzať v Jeho mene. Čím viac sa bude blížiť koniec, tým viac ich bude, a tým častejšie konfrontácie zažijeme. Dovoľ mi niekoľko otázok: navštevuješ vo svojom zbore biblické hodiny? Študuješ Písmo s bratmi a sestrami? Poznáš dobré teologické knihy? Ako vyzerá tvoje štúdium Písma, slov Pána Ježiša, evanjelií, účasť v živote spoločenstva? Nepodceňujme to! Čas je vážny a znamenia nám to potvrdzujú. Pamätajme si, že plytké učenie robí plytkých ľudí. Čo dnes urobíš preto, aby tvoje poznanie Boha mocnelo? Skús oddnes pravidelnejšie čítať Pánovo Slovo! Skús čítať životopisy mnohých významných kresťanov! Hľadaj si svoje miesto na biblickej hodine! Ak ju nemáš vo svojom zbore, popros tvojho duchovného pastiera, aby začal s biblickými hodinami! Začni s čítaním aj dobrej teologickej literatúry! Zdieľaj sa so svojou vierou! Dnes je ten deň, neodkladaj to na zajtra!