Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. novembra 2007

Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy! Priťahujú nás nadprirodzené veci. Zjavenia Ježiša Krista. Uzdravenia, divy. Veľké sľuby. Rýchle riešenia problémov. Okamžité postupy. Za tým všetkým nemusí byť však vždy Boh, ale falošný prorok. Niekto, kto nás chce oklamať. Priviesť na falošnú cestu. Pán Ježiš toto všetko predpovedal. Vedel o tom. Preto nás všetkých vyzýva, aby sme vedeli rozoznať falošných prorokov. Falošných učiteľov. Falošných vodcov. A to nielen v náboženskej oblasti, ale aj v našom okolí, v našej práci. Podľa čoho ich máme rozoznať? Podľa ovocia, ktoré prinášajú. Je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť? Súhlasí ich učenie s Písmom? Je Písmo Sväté ich najvyššou autoritou? Ak sa ich ovocie alebo to, čo vidíme z ich života, konania, myslenia nezhoduje s Pavlovým výpočtom, niečo tu nesedí. A pred koncom sveta veľa veci nebude „sedieť“. Preto aj dnes potrebujeme piliere, o ktoré sa môžeme oprieť. Je to Biblia a dobrá teológia. Učenie. Ďalej dobré spoločenstvo v rodine, zbore, cirkvi. Dnešný svet nie je pre osamelých kresťanov. Osamelá ovečka mimo stáda je veľmi zraniteľná. Lev stále hľadá, koho by zožral. Hľadaj si svoje miesto v cirkevnom zbore, v spoločenstve veriacich ľudí! Nebuď osamelým bežcom! Tak budeš môcť aj dnes obstáť.