Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. novembra 2007

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Dnešný text je veľmi zvláštnym obrazom o Príchode Krista. Opisuje absolútne finále dejín sveta. V tomto texte ma oslovila jedna myšlienka. Všetky kmene pri Kristovom príchode budú nariekať. Súženia a udalosti konca sveta budú desivé. Mnohí až vtedy pochopia, že prichádza Kristus. Rovnováha vo vesmíre bude vykoľajená. Už nič nebude také, aké bolo doposiaľ. Už sa nič nebude dať vrátiť. Príde finále. Všetky kmene Zeme sa zhromaždia pred Božou tvárou. Nikto sa neskryje, nikto neutečie. Nikto nikam nezalezie. Všetci budú stáť pred Božou tvárou. Aj ty, aj ja, aj tvoji blízki, tvoji priatelia, ba aj tvoji nepriatelia. Všetci. Čo sa bude vtedy odohrávať v našich mysliach? Matúš píše, že všetky kmene Zeme budú nariekať. Prečo? Vo svojom srdci pocítia bezmocnosť. Už nič nebudú mať pod kontrolou. Všetko pôjde mimo nich. Budú kvíliť, lebo si uvedomia, že zabudli na Boha. Odmietli Pána Ježiša. Žili tak, akoby tento deň ani nikdy nemal prísť. Mnohí budú plakať, ale v srdci iných bude radosť. Aj keď udalosti budú desivé. Bude to začiatok novej doby. Začiatok večného panovania Ježiša Krista. Začiatok nových nebies a novej zeme. Pre cirkev to bude deň víťazstva. Všetky deti nebeského otca sa zhromaždia a Pán si ich vezme do svojho kráľovstva. V nebi nám miesto prichystal Pán. Všetci prídeme do finále! Bude pre nás víťazné alebo to bude posledná a najväčšia prehra nášho života?