Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. novembra 2007

Ajhľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj. Jedni ich máme radi, iní zase skôr nie. Prekvapenia sú príjemné aj nepríjemné. Príchod Krista bude dvojakým prekvapením. Pre veriacich radostným vyvrcholením života a pre neveriacich studenou sprchou. Príde tak a vtedy, keď Ho už nikto veľmi nebude čakať. Prekvapujúco. Pán Ježiš to vysvetľoval na príklade, keď prišla potopa. Ľudia jedli, kupovali, predávali, umierali, žili. Ich život sa veľmi nelíšil od súčasného života. Na svete však bolo viacero znamení, ktoré signalizovali, že sa niečo blíži. Jedným z nich bolo aj to, že Nóach staval koráb. Mnohí ľudia sa mohli dozvedieť, prečo ho stavia. Čo sa to vlastne deje, keď sa na súši stavia loď. Ignorovali to však. Pán Ježiš hovorí, že ľudia nič nespozorovali. Priznám sa, že ani ma to neprekvapuje. Toľko vecí prehliadame! Dívajme sa pozorne na udalosti okolo seba! Nech sa nestane to, že nič nespozorujeme! Znamení je veľmi veľa. Sám Pán Ježiš ich v našom texte menuje niekoľko. Pre nás je však ešte dôležitejšou správou to, že Boh prikázal postaviť nové koráby – cirkev. Materiál: slovo Božie a sviatosti. Máš svoje miesto v korábe? Má tam už miesto aj tvoja rodina? Známi? Hľadáš miesto do korábu pre ďalších ľudí? Stále pracuj tak, ako Nóach, aj keď sa ti mnohí budú vysmievať. Je to práca, ktorú robíš pre záchranu mnohých. Aj dnes pozývaj, volaj, modli sa! Ten čas je blízko...