Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. novembra 2007

Nezabiješ! V poňatí Biblie sa vždy vyskytuje obraz dvojakého konania ľudí. Dá sa to niekedy vtesnať do šablóny: „opatrný a zlý“. Napríklad podobenstvo o dvoch staviteľoch, z ktorých jeden bol múdry, lebo staval na skale a druhý blázon, lebo staval na piesku. Tiež žalmista v 1. Žalme hovorí o dvoch mužoch, z ktorých jeden je blahoslavený, lebo má záľubu v Božom zákone a druhý je bezbožník, ktorý pri poslednom súde neobstojí. Všetci sme z pohľadu Pána Boha sluhami, ktorým bola zverená určitá úloha. Niekto a niečo nám bolo dané ako dar do starostlivosti. Možno sme zodpovední za život niektorých ľudí alebo určité záležitosti, z ktorých na konci budeme vydávať Pánovi počet. Farárovi bol zverený cirkevný zbor, otcovi jeho rodina, matke deti, podnikateľovi zamestnanci. Každý je nad niekým, či niečím ustanovený, aby sa dôsledne staral, venoval svoj čas, svoje charizmy. Nie každý však zverenú úlohu robí dôsledne a s láskou. Mnohí repceme, nepáči sa nám naša práca, chceli by sme robiť niečo iné. Tak je to aj s našim duchovným životom. Nie sme odovzdaní plniť Božie nároky na náš život. Povieme si, že ešte máme dosť času, kým príde Pán Ježiš na konci vekov k súdu. Pán však príde v deň, o ktorom sa ani nenazdáme a v hodinu, o ktorej nevieme. Aký podiel dostaneme? Ustanoví nás nad svojím majetkom – teda povýši alebo odplatí miestom, kde bude plač a škrípanie zubov? Plň svoje povinnosti a triezvy očakávaj Pána!