Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. novembra 2007

Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil. Viera u človeka nemá byť len niečo statické, ale má mať silu ohňa. Tak, ako je olej v lampe určený na to, aby horel a vydával svetlo, tak aj viera musí byť u človeka viditeľná. Uveril som, preto hovorím, svedčím. Na jednoduchom príklade, akým je podobenstvo o desiatich pannách, možno pochopiť také veľké veci, akými sú Božie kráľovstvo a posledný súd. Všetci v cirkvi „pozvaní na svadbu“ a do večného života majú právo tešiť sa a radovať. Dôvodom je budúcnosť, ktorú nám ponúka sám Boh, žiť v Jeho blízkosti, vo večnom spoločenstve s Ním. Všetkým nám dal Pán rovnakú šancu. Je na nás, aby sme žili rozumne a pripravení v radostnom očakávaní. Za prijaté dary je zodpovedný každý sám. Nikto nemá „oleja viery“ nazvyš, aj keby chcel, nemôže ho poskytnúť inému. Naše srdcia a duše sú naplnené ozajstným „olejom“ – vierou, láskou, nádejou, spravodlivosťou, pokojom. Využijeme v bdelosti čas čakania alebo si „zdriemneme“ a spoľahneme sa na akúsi náhodu, na „pôžičku“ v poslednej chvíli, či na peniaze, za ktoré sa dostaneme k tým, čo vojdú s Pánom do slávy?