Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. novembra 2007

Každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil. To nám prezrádza, že naša dôvera v Boha je narušená. S nedôverou v Božie Slovo sa stretávame už v raji, pri prvom hriechu. Pochybovanie je ľudské. Nikto sa mu azda nevyhne. Nevyhol sa mu ani Ján Krstiteľ. Cez malé okienko žalára si chcel tiež overiť správy, ktoré sa šírili o Ježišovi. Učeníci mu mali priniesť autentické svedectvo. Prišli za ním iba s tým, čo videli a počuli. Čoho boli svedkami. Dnes je nesmierne mnoho hľadajúcich, ale aj pochybujúcich ľudí. A veľmi často sa stávajú obeťami falošných prorokov. V liste Júdu je celý zoznam ich bludov. Aj apoštol Ján pred nimi varoval: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta“. (1J 4,1). Nie je ich ľahké odhaliť. Falošné sľuby, lichotivé slová a rafinované klamstvá, tie vyjdú skôr či neskôr na povrch. Keď sa však vlúdia do spoločenstva veriacich, keď zahmlievajú, prekrúcajú a zneucťujú Božie pravdy, vtedy je to ťažšie. Falošnému prorokovi v ovčom rúchu ide vždy o korisť. Ide mu o veci vlastné a nie o veci Božie. Po ovocí ich poznáte. Na odhalenie týchto praktík nám pomôže jedine hlbšie poznávanie Božieho Slova, skúmanie Božích právd. Poznať ukrižovaného a s učeníkom Tomášom aj vzkrieseného Pána.