Slovak Czech English German Polish

December

Sobota, 01. decembra 2007

Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva.

Čítať ďalej: Sobota, 01. decembra 2007

Nedeľa, 02. decembra 2007

Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. decembra 2007

Pondelok, 03. decembra 2007

Neboj sa náhlej hrôzy... lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. decembra 2007

Utorok, 04. decembra 2007

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Čítať ďalej: Utorok, 04. decembra 2007

Streda, 05. decembra 2007

Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny.

Čítať ďalej: Streda, 05. decembra 2007

Štvrtok, 06. decembra 2007

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. decembra 2007

Piatok, 07. decembra 2007

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Čítať ďalej: Piatok, 07. decembra 2007

Sobota, 08. decembra 2007

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde si ukladá mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!

Čítať ďalej: Sobota, 08. decembra 2007

Nedeľa, 09. decembra 2007

Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. decembra 2007

Pondelok, 10. decembra 2007

V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. decembra 2007