Slovak Czech English German Polish

December

Sobota, 01. decembra 2007

Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva.

Register to read more...

Nedeľa, 02. decembra 2007

Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.

Register to read more...

Pondelok, 03. decembra 2007

Neboj sa náhlej hrôzy... lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Utorok, 04. decembra 2007

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Register to read more...

Streda, 05. decembra 2007

Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny.

Register to read more...

Štvrtok, 06. decembra 2007

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

Register to read more...

Piatok, 07. decembra 2007

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Register to read more...

Sobota, 08. decembra 2007

Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde si ukladá mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj!

Register to read more...

Nedeľa, 09. decembra 2007

Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Pondelok, 10. decembra 2007

V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší.

Register to read more...

KALENDÁR