Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. decembra 2007

Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva. Pána Ježiša Krista dokážeme vtedy, keď si uvedomíme svoju biedu a odkázanosť na Jeho pomoc. Milosrdenstvo – znamená doslova mať svoje srdce pre chudobných, biednych. Zachariáš nám sprostredkúva slovo Hospodina mocností: „...dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému“ (7,9). To je viac ako len plačlivý súcit. Pre Pána Ježiša je tiež samozrejmosťou konať milosrdenstvo a nie prinášať obete (Matúš 9,13). Milosrdní sú blahoslavení, lebo oni milosrdenstva dôjdu, ale aj jedno z najkrajších podobenstiev (L 10,25nn) hovorí o správnom vzťahu k blížnemu v preukázanom milosrdenstve. V tom je naše šťastie – že Pán Ježiš Kristus prichádza k nám a za nami preto, že nás pojal do svojho srdca. To dáva správny základ a odvahu nášmu očakávaniu. Napriek všetkému pochybovaniu, napriek všetkej neistote. Sila našej viery je vo vernosti čakania. Aj ten, ktorý pochybuje o správnosti svojej cesty a cieľ života sa mu už dávno vytratil spred očí, nie je stratený pre Božie milosrdenstvo. Nie pre našu istotu, pre našu spravodlivosť, ale preto, že vieme, že Ježiš Kristus nás uzavrel do svojho milosrdenstva v našom očakávaní aj v našich pochybnostiach.