Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. decembra 2007

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami. Štyridsiatou kapitolou sa začína druhá časť prorockej knihy Izaiášovej (kapitoly 40 – 55, tzv. druhý Izaiáš), ktorá vznikla v dobe babylonského zajatia. Boží ľud ustával a umdlieval. Mnohí si mysleli, že Hospodin na nich zabudol a strácali nádej. Preto potrebovali povzbudenie a uistenie, že sú stále predmetom Božej otcovskej starostlivosti. Poukaz na Hospodina, ako všemohúceho Stvoriteľa a Udržiavateľa sveta, ktorý neprestáva byť Pánom celého jestvovania, nespí a nedrieme, ale stále je Ochrancom Izraela, veľa znamená. Podobné uistenie zaznieva z viacerých miest Starej Zmluvy (napr. Job 38, Ž 104 a iné miesta). Táto skutočnosť je pre Jeho ľud posilnením a povzbudením. Treba vzpružiť ochabnuté ramená a podlomené kolená! V Bohu je predsa istota nádeje! Z Boha prýšti nová sila a istota, že On na svojich nezabudol a že sa o nich postará. My tiež potrebujeme posilnenie, aby sme neprestávali očakávať na Neho, aby sme ako jednotlivci, ako cirkev, ako celok v akomkoľvek položení namiesto umdlievania, potkýňania sa a klesania dostávali novú silu, v ktorej by sme na krídlach viery vzlietli ako orly.