Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. decembra 2007

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno! Nedávno sme počuli a dnes znova počujeme Božie slová, ktoré nás zbavujú strachu. Vidíme tu hneď tri dôvody na to, aby sme sa nebáli. Každý z nich môžeme vztiahnuť na seba. Prvým dôvodom je, že Boh nás vykúpil. Poslal nám svojho Syna, ktorý nás vykúpil od všetkých hriechov, od smrti večnej a z moci diabolskej. Nemusíme sa teda báť, že budeme pre svoje hriechy odsúdení a zavrhnutí spred Božej tváre, ak sa budeme kajať a veriť v evanjelium. Druhým dôvodom je, že Boh nás povolal naším menom, ktorým sme boli pokrstení v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Menom, ktorým nás On prijal za svoje dietky a za dedičov kráľovstva nebeského, pod ktorým sme zapísaní v nebesiach. Teda vie o každom z nás osobne a záleží Mu na každom z nás. Či nás toto vedomie nezbavuje strachu? Tretím dôvodom je Božie uistenie: „Môj si ty!“ Veď preto nás vykúpil, aby sme boli Jeho vlastní. Keď pozemský otec alebo matka vezme svoje dieťa do náručia, privinie si ho a prihovorí sa mu: „Ty si môj, ty si moja, neboj sa, ja si ťa nedám nikomu“, dieťa sa upokojí a pocíti blažené vedomie bezpečia. Iste to vieme z vlastnej skúsenosti, ako aj zo skúsenosti našich detí. Tak nás Otec nebeský stále ubezpečuje o svojej láske a ochrane.