Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. decembra 2007

Gideon Hospodinovmu anjelovi povedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? Prorok hovorí, „počúvajte a pozorujte, kto čo hovorí a kto čo robí!“ Počúvajte a pozorujte! Služobník, ktorý sa uchádza o slovo, netrpí nedostatkom sebadôvery. Nenadobudol ju na základe svojich „kvalít“, ale z poznania, že s Ním Hospodin počíta, že ho pripravuje pre zverené poslanie, že Mu je vzácny. Ach, keby nám toto poznanie mal kto tlmočiť! Keby sme smeli zažiť to, že naša dôstojnosť a česť nespočíva v tom, čo dosiahneme, ale v obyčajnom bytí! On, Boh, hovorí: „Tebou sa oslávim“, ale my Mu hneď oponujeme tým chronicky pesimistickým „ALE“: „Ale ja sa nadarmo namáham, ja som svoju silu investoval do ničoty a tak dlho som to nevedel...“ Boh však do tohto sebaľútostivého monológu vstupuje, aby človek vedel: „Moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha“. Jemu patrí vo všetkom posledné slovo. Je to slovo dôvery, uznania, podpory. On ma robí svetlom. Svojím jasom predo mnou odhaľuje to, čo som sám nepostrehol. Modlíme sa za vydavateľstvo Tranoscius. Nech Pán žehná všetky dobré snahy svojich ľudí, aby vedeli zo Slovom Božím i slovom ľudským zaobchádzať ako s klenotom, ktorý má úžasnú moc pozdvihovať ducha! Nech sa aj touto službou cirkvi otvárajú cesty Božiemu Duchu, nech nás ON učí umeniu tlmočiť Božie nároky a Jeho lásku tak, aby sme Mu mohli čoraz lepšie rozumieť!