Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. decembra 2007

Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu. Správne slovo môjho Boha ma oslovuje tam, kde sa cítim opovrhnutý, neistý, vysmiaty, kde ma presviedčajú o tom, že s mojimi pohľadmi na život ďaleko nezájdem... Môj Boh hovorí. V čase, ktorý On považuje za správny, mi dáva vidieť šance na prežitie. Nie, s Ním nebudem živoriť. On si ma vyvolil a počúva, s čím k Nemu chodím. A hovorí, že ma potrebuje. Mám byť Jeho anjelom, sprostredkovateľom Zmluvy, ktorá vracia život na miesta, kde chceli zakladať cintorín... Ak zažiješ Jeho útechu, zmilovanie, ak si už prišiel na to, že Tvoje meno je vyryté v Božích rukách, pošli to ďalej! Nemlč! Tam, kde zlyhávajú povrchné útechy a končia sa sľubné bohatstvá, kde plač utícha v rezignácii, tvorí Boh nové mesto, plné života a cestovného ruchu. Blahobyt sa tu spája s prírodnými krásami. Radosť je naplnená pokojom a milosťou. Na to, aby Pán Boh mohol svoje predstavy zverejniť, potrebuje mňa a teba. Modlíme sa za vydavateľstvo VIVIT, aby mu Pán Ježiš Kristus otváral stále nové možnosti slúžiť, siať živé slovo a doprial schopnosť obstáť (aj v namáhavých konkurenčných zápasoch) ako svojmu povolanému a vyvolenému.