Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. decembra 2007

Ešte za vašich dní... prehovorím slovo a vyplním ho – znie výrok Hospodina, Pána. Darí sa mu. Vie povzbudiť smutného – osloviť človeka, ktorý hľadá pomoc. Má čo povedať, lebo počúva. Má čo dať, lebo vie, že jeho zdroje príjmov sú isté. Očakáva na vedenie, ochranu svojho Pána. Žije, verí a miluje v Jeho moci. Hneď sa však nájdu takí, ktorým vadí, keď počujú o prorokovom úspechu. Automaticky si myslia, že si to prorok pripisuje „na svoj účet“ a postarajú sa o to, aby nespyšnel. Ubijú ho. Spochybnia. Odsúdia. Opľujú. To, čo neprajníci urobili s mnohými prorokmi, s Ježišom, apoštolmi a mnohými martýrmi, sa v dejinách stále opakuje. Sú ľudia, ktorí neznesú, aby sa darilo dobré dielo. Nevidia, koľko vôle, viery a námahy je za ním. Nepripúšťajú, že ešte existujú ľudia, ktorí očakávajú na Hospodina a rozumejú si s Ním tak, že to na ich prejavoch aj vidno. Problémy prorokom a apoštolom všetkých čias nerobia iba bezbožníci. Niekedy ich spôsobujú práve ultrazbožní – superzbožní. Znie to absurdne, ale je to tak. Izaiáš však zostáva stabilný. Vie: „Pán mi je na pomoci. Viem, že nebudem zahanbený. Blízko je Ten, kto mi prizná právo. Neodsúdia ma. Je len otázkou času, kedy môj Boh zasiahne v môj prospech.“ Z tohto poznania žiari evanjelium. Kto žije v skutočnej bázni pred Bohom, bude mať problémy. Ľudia neznesú svetlo. Z nepochopiteľných príčin ho chcú sfúknuť, zadláviť. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. Nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha! Modlime sa za ľudí, ktorí pracujú v masmédiách! Nech vedia prehovoriť! Nech majú dosť tvorivosti a inšpirácií, aby zasiali hoci len drobné zrniečka Slova, viery aj tam, kde si ľudia myslia, že Boha nepotrebujú. Modlime sa za to, aby svojho Boha vedeli počúvať a poslúchať a aby im bolo dané to zverené poznanie aj zreteľne pretlmočiť.