Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. decembra 2007

Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Predstavte si, že ste si dnes zapli správy a neveriacky krútite hlavou nad tým, čo ste práve počuli. Všetky vojnové konflikty sa vyriešili a neexistuje už žiadna teroristická organizácia. Ceny nafty a benzínu klesli o polovicu a platy sa budú zvyšovať desaťnásobne. Vedci objavili lieky na všetky choroby a už nehrozí žiadna prírodná katastrofa. Tomu sa povie dobré správy, však? Pokoj, blaho, záchrana – to sú správy, ktoré ľudí vždy vedeli potešiť. Poslovia z dnešného textu však prichádzajú so zvesťou, ktorá pre nás možno na prvý pohľad neznie až tak lákavo. Tvoj Boh je kráľom. Tvoj Boh je záchranou. A predsa Boh je ten, od ktorého pochádza pravý pokoj, naozajstné blaho a skutočná záchrana. Aj tie – v ľudskom ponímaní – najlepšie zvesti majú príliš krátke trvanie, nedokážu nás naplniť. Božia dobrá správa – evanjelium, ktoré znie všetkým hriešnikom, núka oveľa viac a je útechou v každej situácii. Pane, pomôž nám stále pamätať na to, že správa o spasení z milosti, je pre človeka tou najlepšou správou! Daj, aby stále nanovo rozžiarila naše srdcia radosťou!