Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. decembra 2007

Hospodine, Ty nám zaručíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal. Na našej ulici pred časom urobili novú asfaltku. Prašnú, miestami kamenistú cestu zaliali asi päťcentimetrovou vrstvou asfaltu. Keď prišla jar, na niektorých miestach sa začali objavovať trhliny a jamky. Aké to bolo prekvapenie, keď sa o pár dní ukázal ich dôvod – púpavy. Ich korene boli také silné (o tom isto vedia svoje aj záhradkári), že ani tá hrubá a tvrdá vrstva asfaltu nemohla zastaviť ich rast. Dobré zakorenenie potrebujeme aj v duchovnom živote a tým koreňom je Ježiš Kristus. V živote sú obdobia, keď sa tvoja viera môže zdať nedostatočnou, ale ak máš Krista, tvoj duchovný rast nič nezastaví. Vzťah s Ním je pre kresťana tou najdôležitejšou vecou. V Ňom je všetko poznanie, všetko bohatstvo, ktoré pre duchovný život potrebujeme. Mnohé knihy, myšlienky či konferencie nás môžu obohatiť a životu viery dať nový impulz, ale to najdôležitejšie je žiť každodenný život v podriadenosti Kristovi. Nedajme sa oklamať, že pre duchovné napredovanie potrebujeme nové a nové myšlienky, či špeciálne pokyny! Ten pravý základ už máme v Kristovi!