Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. decembra 2007

Lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom bohov, Pánom pánov, Bohom veľkým, mocným a hrozným, ktorý nikoho neuprednostňuje a neprijíma úplatky. Zdedili ste po svojich predkoch niečo zvláštne? Niekto možno dom, pozemky, starožitný nábytok, iný zase len choroby. Boh nám ponúka možnosť byť Jeho synmi a tým sa nám núka bohaté dedičstvo. Veď kto už môže mať viac než samotný Boh? V Ňom je pokoj, radosť, večné spasenie... A to neponúka len nejakej úzkej skupinke ľudí, ale všetkým, ktorí v Neho veria. Boh poslal svojho Syna, aby sme aj my mohli byť Jeho synmi a dcérami. Len vďaka Nemu môžeme Boha nazývať svojím Otcom. On nás musel vykúpiť z otroctva a cena za to bola veľmi vysoká. Stálo Ho to vlastný život! Uvedomujem si to? Som Mu za to vďačný? Pripomíname si narodenie Toho, vďaka ktorému sme sa mohli druhýkrát narodiť – pre večnosť.