Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. decembra 2007

Pamiatku spravil svojím divným skutkom. Hospodin milostivý je a milosrdný. Istá rozprávka hovorí o princovi, ktorému sa zapáčila jedna chudobná dievčina. Chcel, aby jeho láska bola opätovaná, ale nechcel, aby si ho dievčina zobrala z donútenia – len preto, že je kráľ. A preto si na seba oblieka roztrhané rúcho a ide za tou dievčinou ako žobrák. Aj Pán Ježiš k nám takto prichádza. Nebeský kráľ si oblieka rúcho smrteľnosti a prichádza ako malé bezbranné dieťa. Mohol by prísť ako sudca. Mohol by si vziať, čo Mu patrí – vládu a slávu, ale On koná ináč. Nechce našu poslušnosť len z donútenia. On chce, aby sme sa pre Neho rozhodli my sami a milovali Ho. Ako Mu odpovieš? Bude Jeho chudoba pre teba bohatstvom?