Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. decembra 2007

S Bohom dokážeme silu. Slová na začiatku dnešného textu o úspešnom služobníkovi znejú pri čítaní ďalších veršov veľmi zvláštne. Bez vznešeného výzoru, potupený, opovrhnutý, opustený, bitý, prebodnutý... Toto je úspešná Božia misia? Niečo podobné sme si možno hovorili včera pri Štefanovi. Toto je nejaký úspech? Často sa takto cítime ako kresťania. Stálo mi to za to? Nestratil som pre Krista priveľa? Keď sa nám vysmievajú alebo akokoľvek trpíme pre Krista, spomeňme si, čo všetko On pretrpel pre nás! Úspechom je, keď sa deje Božia vôľa, aj keď to na prvý pohľad nevyzerá lákavo. Božia cesta je dokonalá, kráčajme po nej a budeme naozaj úspešní.